Samferdselsdepartementet jobb

2020-01-22 21:29

er regjeringa sitt utvande organ for politikkutforming, forvalting, etatsstyring og eigarstyring innanfor transport og skal bidra til effektive, tilgjengelege, sikre og miljvennlege lysingar som dekkjer samfunnet sitt behov for transport og kommunikasjon og fremjer regional utvikling.I jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester. Nr vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. samferdselsdepartementet jobb

(fast stilling) i Administrativ seksjon, Stillingen er knyttet til departementets arkivgruppe. bruker et fullelektronisk

Nyutdanna kan skje. Vi krev 23 rs relevant erfaring for innplassering som rdgjevar. Generell informasjonDu kan f nrare informasjon om stillinga ved kontakte avdelingsdirektr Gyri Solnrdal Jenssen, tlf. 22 24 81 deltek i regjeringa sin inkluderingsdugnad. Hring Etter endringene i postloven om antall omdelingsdager, er det ndvendig foreta enkelte forskriftsendringer for f p plass rammene for kompenserende tiltak og god informasjon i markedet. Hringsfrist: Status: P hring.samferdselsdepartementet jobb . trenger skarpe jurister som drmmer om lovarbeid, luftfart, kollektivtransport og postsaker og en konom som vet hvor kysten ligger. 4 ledige stillinger

Samferdselsdepartementet jobb free

Gjr som Lirim bli lrling i Mer informasjon finner du her: samferdselsdepartementet jobb

Rating: 4.96 / Views: 980