Participium perfecti passivi doceo

2019-12-08 14:20

1. Czasowniki aciskie maj CZTERY formy podstawowe (do tej pory uczyli si Pastwo dwch): np. lego, legere, legi, lectum (zobacz te w sowniku! ) ELEMENTS Teraz skupimy si na czwartej. Ta forma ma swoj nazw: SUPINUM. Kade supinum koczy si na um: 1. lego, legere, legi,Play this quiz called Participium perfecti passivi and show off your skills. This is a quiz called Participium perfecti passivi and was created by member Maria G Login participium perfecti passivi doceo

Participium perfecti passivi (imiesw czasu przeszego strony biernej) tworzy si od supinum przez zamian kocwki um na kocwki rodzajowe us, a, um. Participium odmienia si przez przypadki, rodzaje i liczby, tak jak przymitniki zakoczone na us, a, um.

PPP (Participium perfecti passvi) Padaryti PPP, iversti: prforo, perforvi, perfortum, perforre (prakiurinti), pnetro, penetrvi, penetrtum, penetrre (prasiskverbti), Participium indicatvi avtvi et passvi Last modified by: Vidmantas Balytis Start studying Imiesw Participium. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.participium perfecti passivi doceo The Present Participle (Participium praesentiis) Formation: III: the present stem the suffix nt the endings of the adjectives of the III declension; IIIIV: the present stem the suffix ent the endings of the adjectives of the III declension.

Participium perfecti passivi doceo free

Rating: 4.85 / Views: 476